SOÓS Edina - Edinarte

festő


  • Díjazott
  • Sajtóban szereplő
  • Egyéni kiállítások
  • Csoportos kiállítások

„Képei a vizualitás határait feszegetik és a szinesztézia hatását keltik. Némelyik festménye mintha suttogna, vagy illatot bocsátana ki…” (Breznay András festőművész Soós Edina művészetéről)

 

Számomra egy festmény létrehozása a belső lelki, leginkább tudatalatti tartalmaimnak az absztrahált kivetítése, illetve annak a saját gesztusrendszeremmel való összeépítése. Technikámat hosszú kísérletezgetések, az anyagok saját tapasztalat általi megismerése során alakítottam ki. Művészetemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy az érzelmek kiváltásán túl mennyire lehetséges gondolatokat is kifejezni absztrakt formában. Mennyit kell megmutatnia egy formából ahhoz, hogy felidézzen egy sejtést, intuitív gondolatot vagy bármiféle jelentést a befogadóban. Ebből következően alkotásaimmal a nonfiguratív és a figuratív ábrázolásmód határmezsgyéjén, az elrejtés és a felfedés között egyensúlyozok. Az alkotás, a művészlét számomra az önkiteljesítésen túl egy páratlan önismereti folyamat, lehetőség. Az alkotás első konkrét fázisában igyekszem élni az esetlegességben rejlő izgalommal és festőiséggel: struktúrákat, különböző felületeket, jeleket és foltokat festek a vászonra, majd újabb rétegeket viszek fel, melyeket helyenként visszatörlök és -kaparok, kihasználva a különböző technikák és festékek eltérő tulajdonságait. A következő fázisban a tudattalan gondolatok megformálása kerül előtérbe. Ezek festői nyelven történő megfogalmazása és tudatos tovább alakítása révén a saját magam számára (is) értelmezhető formák jönnek létre. Megfigyelem és analizálom ezeket, ezzel átkerülnek a tudatos régióba, és elkezdenek alakítani, formálni engem. Ez egy folyamatos, nagyszerű körforgás, tapasztalatszerzés, gazdagodás, fejlődés.

Művek az alkotó portfóliójából

Egyéni kiállítások

2022 augusztus
Nagyítás a láthatatlanba, Új Galéria, Budapest

2021 december
Szinte súlytalan, BBBKultPont, Budapest

2020 július-augusztus
Eleven kontúrok, Fiktív Galéria, Budapest

2019 október-november
Áttűnő valóságok, Jókai Mór MH, Budaörs

2019 április-május
Áttűnő valóságok, Ráth Lépcső Galéria, Budapest

Csoportos kiállítások

2023 január
Yicca Art Prize 22/23 – csoportos kiállítás, 28 Piazza Di Pietra Fine Art Gallery, Róma, Olaszország 

2021 október
„Kunst 2021” International Contemporary Art Show, Berlin, Németország

2020 október
Hálózatok – csoportos kiállítás, Ady 25 Galéria, Budapest

2020 január-február
35. Művészeti Hónap – csoportos kiállítás, BMK, Budapest

Díjak

2022/23
Yicca Art Prize

2023
Global Talent Art Prize 2nd edition

2021
Art Show International, „Absztrakt” kategória